Wales

V

4 - 1

Wales v Norway

Kick off: 15:00 Saturday, 12th November 2011
Location: Cardiff City Stadium, Wales.
Fixture Type: Vauxhall International Friendly Match

 

Referee: Gerhard Grobelnik (Austria)

Assistant Referee: Andreas Fellinger (Austria)

Assistant Referee: Roland Braunschmidt (Austria)

4th Official: Huw Jones (Wales)

Cymru’n Trechu Norwy mewn steil!

Ddydd Sadwrn, cipiodd Cymru fuddugoliaeth wych arall yn erbyn tîm sydd uwch eu pennau ar restr FIFA mewn gêm gyfeillgar yn Stadiwm Dinas Caerdydd.Maent bellach wedi ennill tair gêm yn olynol yn erbyn timau sydd wedi’u graddio’n uwch, ac mae Gary Speed wedi ennill pump o’i saith gêm ryngwladol ddiwethaf.Sgoriodd Gareth Bale a Craig Bellamy o fewn y chwarter awr agoriadol o flaen 12,637 o gefnogwyr, cyn i Norwy frwydro’n ôl a sgorio yn dilyn camgymeriad gan gôl-geidwad Cymru.Fodd bynnag, daeth yr eilydd Sam Vokes ymlaen i sgorio dwy i sicrhau buddugoliaeth a oedd ychydig yn fwy cyfforddus nag ymddangosai.Yn wir, mae pethau’n argoeli’n dda i Gymru. Yn ôl ym mis Chwefror, roeddent wedi’u graddio yn safle 116 yn y byd, ond mae eu perfformiadau diweddar yn golygu eu bod wedi codi i safle 45. At hynny, bydd y fuddugoliaeth hon dros Norwy, sydd yn safle 24, yn gweld Cymru yn dod yn agosach i’w safle gorau erioed, sef rhif 29, pan fydd y set nesaf o ganlyniadau yn cael eu cyhoeddi gan FIFA.Cyn y gêm, cafwyd munud o dawelwch gyda’r chwaraewyr cartref yn gwisgo’r pabi ar fandiau du o amgylch eu breichiau.Yna, aeth Cymru ati yn yr un modd â’u buddugoliaethau diweddar yn erbyn Montenegro a Swistir. Roeddent yn ymosod yn hyderus, gan fynd ar y blaen ar ôl 11 munud, diolch i ergyd glinigol gan Bale, ei drydedd mewn tair gêm ryngwladol yn olynol.Funudau’n ddiweddarach, ffrwydrodd Craig Bellamy i fyny’r chwith a chwipio ergyd gyda’i droed dde i gornel uchaf y rhwyd.Fodd bynnag, roedd Norwy yn llawer mwy trefnus yn rhan olaf yr hanner cyntaf, gan orfodi Cymru i amddiffyn. A bu bron i Mohammed Abdellaoue sgorio gydag ergyd ffyrnig o 20 llath a darodd yn erbyn postyn chwith Wayne Hennessey.Ar ôl 61 munud, roedd Norwy yn ôl yn y gêm wedi i Wayne Hennessey wneud traed moch o bethau. Gwelodd Huseklepp bas dda yn dianc oddi wrtho, gan roi’r cyfle i Hennessey gasglu’r bêl yn ddiogel. Ond yn lle hynny, pwtiodd y gôl-geidwad y bêl yn erbyn Andrew Crofts ac fe fownsiodd yn gyfleus i Huseklepp, a fanteisiodd ar y camgymeriad i roi’r bêl yng nghefn rhwyd wag.Gyda Norwy yn dal ati i bwyso ar y Gymru, roedd gofyn i’r cochion fod yn gadarn.Daeth Sam Vokes ymlaen yn lle Morison ar ôl 69 munud, a saith munud yn ddiweddarach daeth Hal Robson-Kanu ymlaen yn lle Joe Allen. Yna, daeth Daniel Braaten ymlaen yn lle Abdellaoue i Norwy a Jonathan Parr yn lle Ruben Jenssen.Roedd ymdrech Bellamy drwy gydol y gêm i’w ganmol, ac yn dilyn rhediad arall ar ôl 88 munud, llwydodd i greu’r drydedd gôl a thawelu nerfau’r cefnogwyr cartref. Yn dilyn pas graff gan Bellamy i Bale ar y chwith, a phas wych gan Bale i’r postyn pellaf, sgoriodd Vokes i’w gwneud hi’n 3-1.Daeth y bedwaredd o fewn munud, gyda Vokes yn taro’r targed unwaith eto, a chwipio’r bêl o 20 llath.